Geotecnia Geòlegs Consultors, S.L.

Tlf: 934580489

Consultoria

Els nostres tècnics , amb una amplia experiència, estan especialitzats en Geotècnia, Hidrogeologia subterrània, Hidroquímica, i Medi Ambient i estan capacitats per resoldre les diferents problemàtiques que apareguin en el subsòl.

Maquinaria

Geotècnia Geòlegs Consultors, S. L. disposa de maquinària pròpia per a la realització dels estudis i treballs de camp, així com de geòlegs àmpliament qualificats que, en tot moment, controlen els treballs de camp realitzats.

Els nostres estudis s'ajusten a las necessitats del projecte i al tipus de terrenys previstos, utilitzant, en cada cas, el tipus de maquinària més adequada i procurant, en tot moment, que el seu cost sigui raonable.

Com a pas previ a la realització d'un estudi és recomanable demanar un pressupost econòmic ajustat a les vostres necessitats i a les característiques geològiques de l'emplaçament.