Geotecnia Geòlegs Consultors, S.L.

Tlf: 934580489

Consultoria

Els nostres tècnics , amb una amplia experiència, estan especialitzats en Geotècnia, Hidrogeologia subterrània, Hidroquímica, i Medi Ambient i estan capacitats per resoldre les diferents problemàtiques que apareguin en el subsòl.

Equips Tècnics

Geotècnia Geòlegs Consultors, S.L. disposa d'un equip tècnic altament qualificat, amb geòlegs , hidrogeòlegs i geotècnics amb molts anys d'experiència acumulada, com o demostren els més de 20.000 estudis realitzats des de l'any 1964.

Els nostres tècnics , amb una amplia experiència, estan especialitzats en Geotècnia, Hidrogeologia subterrània, Hidroquímica, i Medi Ambient i estan capacitats per resoldre les diferents problemàtiques que apareguin en el subsòl.

El nostre equip tècnic a treballat per tota la geografia catalana, la península ibèrica, i països com Cuba, Argelia i Líbia, en treballs enfocats al desenvolupament.Equips de Perforació

Geotècnia Geòlegs Consultors, S.L. disposa de maquinaria pròpia per realitzar els treballs de perforació e investigació del subsòl més habituals: Sondeigs de reconeixement i assaigs de penetració dinàmica súper pesada del tipus DPSH.

Els sondeigs es poden realitzar amb barrina helicoïdal de doble barnillatge i gran diàmetre (200 mm.) o amb bateria simple o doble, de 110 a 75 mm. de diàmetre entre d'altres amb extracció de testimoni continuo, complementant-los amb extracció de mostres inalterades i realització d'assaigs de resistència S.P.T. (Standard Penetration Test).